Menu

Kertész  Nobel-e1457780994136  Horváth István    Niklós András  Somogyi György


A sümegi John Henry Newman Oktatási Központ sikeres nemzetközi felsőoktatási példák alapján hozta létre az újonnan alakult intézmény

társadalmi presztízsét megtestesítő, jószolgálati tevékenységét koordináló, etikai kódexét megalkotó és betartását felügyelő, határozatainak előzetes normakontrollját ellátó, felsőoktatási szolgáltatásainak stratégiai irányait meghatározó, nemzetközi és hazai kapcsolatépítési törekvéseit erősítő, legmagasabb szintű tanácsadó és döntés-előkészítő testületét.

E testület elnevezése társadalmi szenátus, felkért tagjai a felsőoktatási szenátorok. A felsőoktatási szenátorok kinevezési okmányuk birtokában jószolgálati képviselőként szabad döntésük alapján megjelenhetnek hazai és külföldi művészeti, közéleti, tudományos, sport, valamint egyéb civil rendezvényeken a felsőoktatási központ társadalmi képviseletében. A kinevezési okmány átvételének napjától kezdődően a kinevezettek konzultációs joggal bármikor szabadon részt vehetnek a felsőoktatási központ rendezvényein, tanóráin és értekezletein, valamint a központtal (is) kapcsolatos egyéb társadalmi rendezvényeken. A társadalmi, politikai és egyházi vezetők, államilag kitüntetett művészek és sportolók, valamint akadémikusok és professzorok által alkotott társadalmi szenátus meghatározott rendszerességgel (legalább minden szemeszterben egyszer) ülésező tanácsadó testület, melynek határozatait ajánlásokként köteles mérlegelni az intézmény minden vezető tisztviselője, oktatója, kutatója.