Menu

14


A sümegi Newman Központ, amely kezdettől fogva a katolikus hit és világnézet mentén határozta meg tevékenységét, hamar a támadások kereszttüzébe került. Hosszú időn át rendszeresen jelentek meg lejárató, rágalmazó cikkek a Központról és annak vezetőiről a balliberális médiában. A sajtóhírek hátterében eleinte közszereplők ármánykodása, később egy liberális politológus, valamint egy jobbikos országgyűlési képviselő büntető feljelentése állt. A rendőrség a feljelentés nyomán bűnügyi nyomozásba kezdett. A közel másfél évig folytatott, minden részletre kiterjedő kutatás azonban nem találta nyomát semmilyen bűncselekménynek, ezért a hatóság megszüntette az eljárást. A nyomozást lezáró határozatot október 9-én, Boldog John Henry Newman emléknapján kézbesítették.

Az iskola a megalapítása pillanatától intenzív támadásoknak volt kitéve, melyben különböző politikai szereplők és a felsőoktatási programot kihasználni próbáló személyek lejárató szándékú sajtócikkek mögé bújva működtek közre az iskola ellehetetlenítésében. Az internetet elárasztották az iskolát nevetségessé tevő cikkek. „Diplomagyárként” emlegették a sümegi intézményt, holott az még meg sem kezdte első tanévét, tehát egyetlen diplomát sem adott ki. Másutt „álegyetemként” minősítették, holott az iskola állami működési engedéllyel rendelkezett.

A képzési programot megakadályozni szándékozók nem a Newman Központ tudományos munkáját illették szakmai kritikával, hanem a bevált bolsevik módszert követve mindig személyeket támadtak. A cikkek a nevetségessé tétel érdekében számos gúnyos és hazug elemet ismételgettek: lovagrendekről, ezoterikus szektáról, politikusok diplomáiról, cégtemetőről stb. Az alapítót, Dr. Kertész-Bakos Ferencet, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kutatóprofesszorát és intézetvezetőjét rendszeresen „áldoktorként” jellemezték és hamisítással vádolták meg, az épülő iskola kinevezett igazgatóját, Fülep Dániel biológust, rk. teológust meggyanúsították azzal, hogy elsikkasztja az iskola vagyonát. Mindezek kapcsán az iskolakezdés végső megakadályozására 2016 nyarán egy liberális politológus, valamint egy jobbikos országgyűlési képviselő büntető feljelentéseket tettek a rendőrségen. A rendőrségi feljelentésre indult nyomozásra való hivatkozással pedig a sümegi polgármesterrel karöltve sikerült bezáratniuk az iskolát.

A nyomozóhatóság az ügyeket egyesítette, majd (Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Gazdaságvédelmi Osztály) 19000/81/2016. bü. számon a vizsgálatot lefolytatta, aminek eredményeként 2017. október 5-én kelt határozatában a közel másfél évig tartó nyomozás megszüntetéséről rendelkezett:

„A nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a sikkasztás vétség és a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott más bűncselekmény elkövetése sem és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.”

A rágalmazás és a becsületsértés súlyos károkat okozott mind a megrágalmazottaknak, mind a John Henry Newman Oktatási Központ közösségének. Sokan voltak, akik mindvégig kiálltak a Newman Központ és vezetői mellett. Aligha lehet nem jelet kiolvasni abból a tényből, hogy a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntető határozatot a Központ védőszentje, Boldog Newman bíboros  emléknapján kézbesítették az érintetteknek.