Menu

A Partiumi Keresztény Egyetem – PKE Bölcsészettudományi Karának Társadalomtudományi Tanszéke, valamint a Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási és Menedzsment tanszéke a sümegi John Henry Newman Felsőoktatási Képzési központtal közösen nemzetközi konferenciát szervez Nagyváradon „Az önkéntesség szerepe a gazdasági és szociális életben” címmel.


partium-ro-logo


A rendezvény megnyitására 2016. június 3-án kerül sor 15.00 órakor a PKE épületének Bartók termében.

A konferencia elsődleges célja az önkéntesség, mint társadalmi tevékenység szerepének hangsúlyozása. Az előadók az önkéntességgel kapcsolatos szociális, valamint gazdasági lehetőségeket és problémákat dolgoznak fel elméleti és empirikus szempontok szerint. A konferencia másodlagos célja a szervező intézetek tudományos együttműködésének megerősítése.

Program:

15:00 – 15:10 Köszöntő és megnyitó

Dr. Flóra Gábor (PKE rektorhelyettes)

15:00 – 17:00 Plenáris előadások – Bartók terem

Corde-Szoboszlai Erzsébet (Diakónia Keresztény Alapítvány Biharmegyei fiók): Önkéntesség a Diakónia Keresztény Alapítványnál.

Dr. Kertész-Bakos Ferenc (JHN): A magyar önkéntesség aktuális kormányzati stratégiái

Drs. Janowszky Sándor (KF): Az önkéntesség mint a szezonális turizmus humán-erröfórás tartaléka

Drs. Szántó Ildikó (NE), dr. Szarka Árpád (PKE): Az önkéntesség hatásai a Bihar megyei szociális szolgáltatási rendszerben

Dr. Györbiró András (PKE): Önkéntesség – pro és kontra érvek a kortárs romániai társadalmi kontextusban

Dr. Szilágyi Györgyi (PKE): Az önkéntesség mint pályaszocializációs folyamat

Berce Andra (Resq Consulting), dr. Bernáth Krisztina (PKE), Drs. Pásztor Rita (PKE): Az önkéntesség, mint társadalomérzékenyítő erőforrás

Aczél Dóra (Coworking Office): Élményterápiázott önkéntesek, avagy hogyan érdemes motiválni őket?

Drd. Gombik Judit Kaludia (PKE): Az önkéntesség szerepe az idősgondozásban

Drs. Szűcs Enikő (PKE): Az önkéntesség szerepe a szociális munkában

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): StudCoop Kolozsvár, önkéntes civil kezdeményezés

17:05 – 18:00 Szekcióelőadások

“A” Szekció – Bartók terem

Dr. Dejeu Gheorghe (UO): Participarea studenților la voluntariat. Studiu de caz an III sociologie

Dr. Dragoș Dărăbăneanu (UO): Dimensiunea economică a voluntariatului

Drs. Hámos Dalma (PhD Student, Univ. of Pécs): Önkéntességen alapuló kezdeményezések lehetséges hatása a termékenységi tendenciákra

Dr. Györbiro Andras (PKE): Az önkéntesség munkaügyi aspektusai Nagyváradon

Dr. Hunyadi Attila Gábor (BBTE): Munkahelyteremtés és közhasznú önkéntesség a szövetkezeti értékrendet szerint működő klaszterekben (Coop, Desjardins, Migros, Mondragon, Székely Gyümölcs, Nagyküküllőmenti Mezőgazdasági Szövetkezet esettanulmányok)

Dr. Szilágyi Györgyi (PKE): Az önkéntesség szerepe a speciális oktatási igényű gyermekkekkel való tevékenység során

Drd. Gombik Judit Kaludia (PKE): The importance of voluntary work in child welfare

Csipkés Hajnalka-Szende: Az Európai Unió önkéntesség fejlesztési stratégiai a fiatalok körében / The european union volunteering development strategy among youth

“B” Szekció – SZ37-es terem (földszint)

Drs. Belényi Emese (PKE): A nagyváradi szociális munkás képzés szakmai gyakorlati tapasztalatai.

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): Szakkolégiumok, mint kapcsolati háló és önkéntes továbbképzési lehetőség

Fülep Dániel (JHN): Az önkéntesség teológiai megközelítése / Theological approach of the volunteering

Drs. Györbiró Nóra Alice (BBTE): Az önkéntesség lehetséges szerepe az iskolai agresszió leküzdésében

Drs. Péter András (PKE): Az önkéntesen végzett tevékenységek különböző formái és azok jogi szabályozása a román jogrendszerben

Drs. Berei Emese – Beáta (DE): Kortárskapcsolati szolidarítás és önkéntes/civil beágyazottság

18:10 – Értékelés, Konferenciazárás