Menu

A Partium Keresztény Egyetem – PKE Bölcsészettudományi Karának Társadalomtudományi Tanszéke, valamint a Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási és Menedzsment tanszéke a sümegi John Henry Newman Felsőoktatási Képzési központtal közösen nemzetközi konferenciát szervezett Nagyváradon „Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép ” címmel.


partium-ro-logo


.

A rendezvény megnyitására 2016. május 27-én került sor a PKE épületének Bartók termében. A konferencia elsődleges célja az aktuális oktatási és munkaerő-piaci problémák feltárása, tudatosítása valamint a várható tendenciák előrevetítése.

A bemutatott tanulmányok révén a szervező intézetek elkötelezettek abban, hogy a felsőoktatásból kikerülő végzős hallgatók a jelenlegi munkapiaci igények szerint versenyképesek legyenek. A konferenciának szánt üzenet az, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a versenyképes, minőségi és gyakorlatorientált oktatásra. Társadalmi és gazdasági szempontok egyaránt érvényesülnek az előadók szakirányultsága alapján.

A konferencia egy olyan kezdeményezés első megnyilvánulása a szervezők részéről, amely nemcsak az aktuális társadalmi problémák tudományos elemzésében merül ki, hanem szorgalmazza további partnerintézetekkel való együttműködést, valamint további közös rendezvények szervezését.

Program:

12.45 – 13.00 Megnyitó és köszöntő

Dr. Pálfi József (PKE) rektor

Dr. Kertész-Bakos Ferenc (JHN)

Dr. Molnár Erzsébet (PKE Gazdálkodási és Menedzsment tanszék)

13:00 – 16:00 Plenáris előadások – Bartók Terem

Drs. Békési Csaba (Igazgató, Megyei Munkaügyi Hivatal / Director at AJOFM Bihor): Bihar megyei munkaerő piacának helyzetelemzése / The analisys of labor market in Bihor County

Fülep Dániel (JHN): Az igazság keresésének a kérdése az oktatásban / The search for truth in the matter of education

Dr. Kertész-Bakos Ferenc (JHN): A keresztény egyetem és a 3. generációs felsőoktatás / The Christian university and the third-generation higher education

Dr. Flóra Gábor (PKE): Students with Special Needs in Romania – A Challenge to the Educational Policy

Dr. Gál Katalin (PKE): Helyzetkép a fiatalokat érintő munkaerőpiaci kilátásokról Romániában / Snapshot about the situation of youth on the labour market in Romania

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): Munkavállalók védelme a versenyképesség ellenében / Employees protection vs. competitiveness

Drd. Gombik Judit Kaludia (PKE): A felnőttképzés helyzete Romániában / Adult education in Romania

Dr. Györbíro András (PKE): Major ongoing changes in the field of labour-threats or challenges?

Dr. Szilágyi Györgyi (PKE): Life-long learning as an answer to the current labor-market challenges

Drs. Szűcs Enikő (PKE): Social experts and the labor market / A szociális szakemberek és a munkaerőpiac 

Drs. Kánya Hajnalka (PKE): Érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése a közgazdasági felsőoktatásban / Development of emotional and social competencies in economic higher education

16:30 – 18:00 Szekcióelőadások

“A” Szekció – Bartók terem

Drs. Gombik Judit Kaludia (PKE): The concept about adult education at the Partium Christian University

Drs. Hámos Dalma (PhD Student, Univ. of Pécs): Demographical situation of Central-Eastern Europe and its short term consequences on the regional labor market

Drs. Emese Belényi (PKE): The concept of social inclusion within social worker practical training. The case of Partium Christian University

Drs. Tolnai Tímea (PKE):  A fiatalok státusalakulása az iskolai és a családi státus függvényében / Changes in the status of young people depending on school and family status

Dr. Bartha Krisztina (PKE): A szövegértés – az eredményesség alappillére a felsőoktatásban / Listening and Reading Comprehesion – Keystone of Efficiency in Higher Education

Dr. Zsebők Csaba (JHN): A szlovákiai (felvidéki) magyar kisebbség elitje 1968-tól / The elite of Hungarian minority in Slovakia from 1968

Kondor Erzsébet (CE Szövetség): Hívatás vagy szakmaiság fontossága a szociális szférában / Profession and the importance of professionalism in the social sphere

Lukács Angéla: Örömmel végzett munka a segítőszakmában / Job satisfaction in helping professions

Dr. Györbíro András (PKE): Non-typical forms of employment and related risks and potentials

“B” Szekció – E13-as terem (földszint)

Dr. Șerban Olah, Dr. Gabriel Roșeanu (NE): Predictors of job satisfaction in Europe

Dr. Molnar Elisabeta Ilona (PKE): Az idegenforgalmi oktatás és munkaerő-piaci helyzet Romániában / Tourism education and labour market in Romania

Dr. Szilágyi Györgyi, Drs. Györbíró Nóra (PKE): Globalizing labor market and its future consequences. Main demographic and social-economic aspects

Drs. Péter András (PKE): Szociálpolitika és munkajog, a fiatal munkavállalók védelmének néhány kérdése Románia és az EU jogalkotásának tükrében / Social policy and labor law, a question of protecting young workers in Romania and in the perspective of EU legislation

Csipkés Hajnalka-Szende: Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikái a fiatalokat illetően / The European Union’s employment policy regarding young people

Dr. Florian Gyula-László (PKE): Oktatás a Szent Annai “Hell Stephan” középiskolában (Arad megye) / Education in the “Hell Stephan” Highschool from Saint Ann (Arad County)

Drs. Siladi-Kinter Tünde (PKE): A felsőfokú végzettség munkaerő-piaci értéke / The labour market value of the higher education degree

Drs. Kóródi László (PKE): Munkaerő-piaci trendek Bihar megyében / Trends in the labour market in Bihor County 

Dr. Szarka Árpád (PKE): Az EU országokba való emigráció szociális hatásai a Bihar megyei aktív lakosság esetében / The social effects of migration to EU countries in case of the active population in Bihor County, Romania

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): Végzős hallgatók munkahelyi elhelyezkedésének problémái. Esetpéldák / Graduate students employment problems. Case examples.

18:10 Értékelés, Konferenciazárás