Menu

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ Az argentin szuverén adósság kezelésének alternatív módszertana és annak tanulságai a magyar párhuzamok tükrében címmel bonyolított kutatási projektjének összefoglaló tanulmányát adjuk közre jelen kötetünkben.


book


Kutatók:

  • Dr. Kertész-Bakos Ferenc PhD, kutatásvezető
  • Dr. habil. Suha György PhD, c. egyetemi tanár
  • Dr. Lakó Sándor PhD, tudományos főtanácsadó
  • Dr. Matus János DSc, professzor emeritus

Hazánkban kevéssé ismert makroökonómiai tény, hogy az előző századfordulón szintén agrár-ipari szerkezetű, exportfüggő élelmiszergazdasági súlyponttal bíró, majd a 20. század utolsó harmadáig erőltetetten iparosodó Argentína és a közép-európai félperiféria Magyarországa számottevő gazdaságszerkezeti és gazdaságfejlődési párhuzamosságokkal rendelkezik immár bő évszázada. Ebből adódóan e két félperiférikus nemzetgazdaság hasonlósága az adósságpályáik és azok közpolitikai-menedzselési módszertana terén is megállapítható. E – mindeddig a hazai akadémiai közegben – kevéssé hangsúlyozott párhuzamosságot és az abból következő gyakorlati gazdasági-pályakorreláció negatívumait és pozitívumai egyaránt feltárni célozta a komparatív-közgazdaságtani kutatási projekt. Nehezítette a kutatást, hogy miközben a pénzpiac messzemenőkig globalizálódott és kötöttségektől mentesen nyitottá vált az állami szereplők forrásszerzése tekintetében a kutatási idő- szakban, az adósságfinanszírozás alapintézményei döntően mégis a nemzetállami szinthez kötődnek és csak kiegészítő jelleggel a globálishoz. A tanulmány nemzetközi kontextusban kívánja illeszteni a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank forrásait tudatosan mellőző, immár az elemzésre lehetőséget biztosító időtávot felölelő alternatív adósságkezelési- és leépítési stratégiákat.