Menu

Kézikönyvünk gyakorlati célja, hogy az örök törvény fényében, melyet maga Isten írt minden ember szívébe, megismertessük a fejlődő országokban dolgozó pedagógusokat azokkal a kulcsfogalmakkal és működési mechanizmusokkal, amelyek a Nyugat kulturális forradalmának globalizációját jellemzik. A globális kulturális forradalom egy gyökereiben világi természetű, új etika elterjesztését jelenti az egész világon, mely a hidegháború vége óta tart. Ez az etika a huszadik század feminista, szexuális és kulturális forradalmának és a Nyugat posztmodernitás felé tartó hosszú menetelésének a gyümölcse. Kézikönyvünk nem kívánja kimerítően tárgyalni a kérdést. 

Azon történelmi fejlemények elemzésére szorítkozunk, melyekkel a forradalom erős kulturális tendenciái a legmarkánsabban jellemezhetők. A globális kulturális forradalom a társadalom életének valamennyi területére kiterjed.

Kézikönyvünk elsősorban a Nyugat feminista és szexuális forradalmának globalizációjában rejlő antropológiai kihívásokat tárgyalja. Úgy gondoljuk, hogy a globális kormányzást jellemző társadalmi-politikai zavarok a zsidó-keresztény antropológia lebontására vezethetők vissza. Oktatási célja miatt kézikönyvünk kevés hivatkozást tartalmaz, a feldolgozott anyag azonban nagyon sok forrásból, valamint igen szerteágazó személyes kapcsolatokból származik. A szerző fő forrását azok az interjúk jelentik, melyeket a globális kormányzás vezető szakértőivel és képviselőivel készített az ENSZ legfontosabb nemzetközi konferenciáin az 1994-es kairói konferencia óta. 1995 óta több mint 290 elemzői beszámolót (több mint 3.000 oldalt) publikált a többoldalú nemzetközi kapcsolatok alakulásáról az Interactive Information Services (Interaktív Információs Szolgálat – IIS) keretén belül. Az IIS közvetlenül hivatkozik a nemzetközi szervezetektől származó dokumentumokra és szövegekre.

Az ember azt gondolná, hogy a kézikönyvünkben elemzett fejleményeket mindenki ismeri, kiváltképpen az oktatási, egészségügyi és politikai rendszer vezetői és döntéshozói, valójában azonban a forradalom és az új etika antropológiai kihívásait továbbra is mély tudatlanság övezi. A tudatlanság általános fásultsághoz, sőt közömbösséghez vezet, melynek az emberiség jövőjére nézve komoly következményei lesznek. Összetett kihívások előtt állunk.

Kézikönyvünk a megkülönböztetés olyan képességét kívánja elősegíteni, melyre csak erőfeszítéssel tehetünk szert. A megkülönböztetés nem azt jelenti, hogy gyökerestül kitépjük a jó búza mellett növekvő konkolyt, hanem megtanuljuk, miként lehet felismerni őket, és miként tudjuk betakarítani a jó búzát. Mihelyt ezt a különbséget megértjük, utunkat új elszántsággal folytathatjuk, és – miközben pozitív és reményteli választ adunk az emberiség valódi vágyaira – a harmadik évezred kezdetén újból átvehetjük az irányítást. Nyugaton a forradalom már elérte céljait, sőt – az önpusztítás határáig jutva – kezdeti lendületéből is veszített. A csata immár a fejlődő országokban folyik.

Kézikönyvünkkel arra szeretnénk bátorítani, hogy maradjunk hűségesek önmagunkhoz, és mutassunk olyan irányt a mai világnak, amely valóban a sajátunk, és amelyre világszerte várnak azok, akik vissza szeretnének térni a valósághoz, az igazsághoz és a szeretethez.