Menu

Marguerite A. Peeters prófétai erejű könyve a Gonosz egyik mai művét, a gender és a queer ideólógia pusztítását mutatja be. A gender ideológia látszólag jó célokat tűz a zászlójára: a nők egyenlő méltóságát, a nők oktatáshoz, politikához való hozzáférését. Ez azonban csak a látszat. Valójában a biológiai (sőt később a társadalmi) nemek teljes lerombolásáról van szó. Egy olyan világról, amelyben megszűnnek ezek a szavak: apa, anya, gyermek, család. Egy olyan világról, amelyben a Teremtő által ajándékként kapott nemiségét az ember elutasítja, és úgy gondolja, hogy maga alkothatja meg a saját nemi identitását. Egy olyan világról, ahol a biztonságos abortuszhoz való jog egyetemes emberi joggá emelkedik.
Ez a kifejezés már önmagában is émelyítő és sátáni. Milyen értelemben mondható biztonságosnak az a cselekedet, amely egy védtelen kisgyermek testének a feldarabolását, az életének véres és kegyetlen végét jelenti?

A Bibliában a Gonosz jelképes száma a 666 (Jel 13,18). A hetes számot a teljesség, a tökéletesség számának tartották. A hat majdnem hét, de mégsem az. Ezért lett a hatos a Gonosz jelképes száma, a 666 pedig ennek a végsőkig való fokozása. A Gonosz az „igazság angyalaként” tünteti fel magát (2 Kor 11,14; vö. Jel 13,3-4), szabadítónak tünteti fel magát, aki boldogságot ad az embernek, ám a valóságban mindig becsap.

Marguerite A. Peeters rámutat arra a folyamatra, ahogyan a gender ideológusok a maguk társadalom átformáló elméleteit rákényszerítették az ENSZ-re és igyekeznek rákényszeríteni az egyes kormányokra és népekre. A tolerancia diktatúrája ez (XVI. Benedek pápa kifejezésével élve), ahol egy radikális kisebbség a csendes, és a folyamatokat át nem látó többségre ráerőlteti a maga akaratát.

A könyv drámai felszólítás arra, hogy a világ népei, különösen is az egyes vallások, valamint a nyugati világon kívüli népek emeljék fel szavukat, bátran lépjenek ki a gender által rájuk kényszerített zsákutcából. Használja és élje a világunk újra ezeket a szavakat: apa, édesanya, testvér, férj, feleség, család!