Menu

Oktatási központunk Sümegen közösségi főiskolát alapított abból a célból, hogy hit és értelem egységében, a keresztény alapigazságon és keresztény etikán nyugvó közgazdaságot tanítson a leendő menedzsereknek.

Bár rövid idő alatt 8 új tankönyvet adtunk ki, 27 nemzetközi konferencia-előadást tartottunk, nemzetközi hírű tudósokat nyertünk meg ügyünknek, és nem utolsó sorban állami elismerést, azaz működési engedélyt szereztünk, képzéseink mégsem indulhattak el. Az iskola a megalapítása pillanatától intenzív támadásoknak volt kitéve, melyben politikai szereplők lejárató szándékú sajtócikkek mögé bújva működtek közre az iskola ellehetetlenítésében. Az internetet elárasztották az iskolát nevetségessé tevő cikkek. Diplomagyárként emlegették az intézményt, holott az még meg sem kezdte első tanévét, tehát egyetlen diplomát sem adott ki. Másutt álegyetemként minősítették, holott az iskola állami működési engedéllyel rendelkezett. A képzési programot megakadályozni szándékozók persze sosem a Newman Központ tudományos munkáját illették tudományos kritikával, hanem a bevált bolsevik módszert követve mindig személyre támadtak. Az iskolakezdés végső megakadályozására 2016 nyarán oktatási központunk munkatársai ellen büntető feljelentést tettek a rendőrségen, a rendőrségi feljelentés nyomán indult nyomozásra való hivatkozással pedig végül sikerült bezáratni a sümegi közösségi főiskolát.

Oktatási központunk ebben a helyzetben kizárólag a korábban már leszerződött és megkezdett kutatási programjait bonyolítja le, illetve felsőoktatási partnerei részére egyéni, célirányos, tematikus képzésekkel támogatja a hallgatókat. Ezeket a kivételes, mégis bárki számára hozzáférhető képzéseket a kiscsoportos hallgatói létszám és az egyedülálló tanár-hallgató arány mellett a képzési program nevelési sajátosságai jellemzik. A hagyományos értékekre fókuszáló szocializáció, a tradicionális normarendszer áthagyományozása, az igazság forrását megismerni szándékozó tudás iránti igény kialakítása, valamint az ehhez való képességek kibontakoztatása annak a szellemi többletnek az eredménye, amit az oktatási központ alapküldetésként fogalmazott meg, s amit a szakmai képzésen felül, nemzetközi tudósok részvételével rendezett konferenciákon és kutatási programokban tesz elérhetővé az érdeklődők számára.

A John Henry Newman Oktatási Központ az említett rendőrségi vizsgálatok lezárásáig nyilvános programot nem bonyolít.