Menu

A kivételes, mégis bárki számára hozzáférhető elitképzést a kiscsoportos hallgatói létszám és az egyedülálló tanár-hallgató arány mellett a képzési program nevelési sajátosságai adják. A hagyományos értékekre fókuszáló szocializáció, a tradicionális normarendszer áthagyományozása, az igazság forrását megismerni szándékozó tudás iránti igény kialakítása, valamint az ehhez való képességek kibontakoztatása annak a szellemi többletnek az eredménye, amit az oktatási központ alapküldetésként fogalmazott meg, s amit a szakmai képzésen felül választható tantárgyakban, nemzetközi tudósok részvételével rendezett konferenciákon és kutatási programokban tesz elérhetővé a hallgatók számára.