Menu

image


 

Előadó: Fülep Dániel r.k. teológus

 

Jézus kihallgatásakor Pilátus váratlanul megkérdezte: „Honnan való vagy?” (Jn 19,9) Az Üdvözítő titka megfejthetetlen a származásának tisztázása nélkül. Az Egyház egyértelműen hirdeti, hogy a názáreti Jézus Krisztus Dávid házából való, de sokan, sokféle okból vitatják ezt, és másként vélekednek. Az Emberfiát egyesek esszénusnak, mások szamaritánusnak, görögnek, Heródes fiának, földönkívülinek, megint mások pártus hercegnek, szkíta-hunnak, sőt egyenesen magyarnak tartják. Jézus származásáról népszerű írók és beszélők formálják a közvéleményt, mint például Zajti Ferenc, Röck Gyula, Badiny Jós Ferenc, Szántai Lajos vagy Pap Gábor, akik egyöntetűen megkérdőjelezik Jézus zsidó voltát.

Mit mond valójában a Szentírás Jézus származásáról? Mire utalnak a történeti és a régészeti források? Mi a kérdés igazi jelentősége? Az előadás Zajti Ferenc Zsidó volt-e Krisztus? című munkája nyomán tárja fel a témát, és kínál sokak számára megdöbbentő választ.