Menu

A Jövőegyetem könyvek a 2015. évi Báthory-Brassai Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia társadalompolitikai előadásaiból válogatta szöveggyűjteményét.

A téma diplomáciai, politikai, társadalomfilozófiai és teológiai megközelítésekor érzékelhetők az előadók következtetéseinek és véleményalkotásainak különbségei, ugyanakkor a szöveggyűjtemény jól körülhatárolja az új kultúraként is értékelhető globalizációs folyamat interdiszciplináris jegyeit.

A kötet a képre kattintva díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


book


„Az 1990-es évek közepétől kibontakozó globalizációs folyamat legerőteljesebb hatásai a nemzetközi pénzügyek, a kereskedelem és a tőkebefektetések területén jelentkeznek. Az utóbbi két évtized számos ellentmondást hozott felszínre, amelyek visszavezethetők a világgazdaság nemzetközi szabályok segítségével történő kormányzása illetve a nemzeti gazdaságpolitikák céljai közötti különbségekre. A globalizáció jelenlegi szakaszához kritikusan viszonyuló közgazdászok és politikusok irreálisnak tartják a GATT rezsimet felváltó Világkereskedelmi Szervezet keretében létrehozott szabályrendszert.”

„A nyugati kultúra fő elemeinek tendenciózus lebontásáról beszélünk. Így megszabadulást a kereszténységtől, a tekintélytől, a családtól, a hierarchiától, az erkölcsiségtől, a hagyományoktól, a lojalitástól, a hazafiságtól, általában is a társadalmi konvencióktól. Hiszen amíg az egyes embernek szilárd hite van, vagy akár csak reménykedik abban, hogy Isten kegyelméből rendelkezik azokkal a szellemi képességekkel, amelyekkel meg tudja oldani a társadalmi létezés problémáit, addig nem kerül olyan reménytelen helyzetbe, hogy megoldásként a mindent elsöprő, a társadalmat alapjaiban felforgató forradalmat válassza.”

„A tolerancia relativista ideológiája, amely a modern világban mindenek fölött álló vezérelvként jelenik meg, az ember, a kultúra és a vallás metafizikai lényegének a tagadásával lehetséges. A toleranciára hivatkozva tagadni az abszolút igazságra való igényt, nem vallások közötti békét hoz el, hanem magával a vallással, a vallásos emberrel, az ember legbelső lényegével szemben indít háborút. A relativizmus diktatúrája közvetlen szembefordulást jelent a katolikus keresztény hittel, és annak teljes (kulturális, társadalmi, tudományos, művészeti) örökségével.”

Szerzők:

Matus János professor emeritus, az MTA doktora, a John Henry Newman Intézet oktatási igazgatója

Kertész-Bakos Ferenc a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kutatóprofesszora, a John Henry Newman Intézet igazgatója

Fülep Dániel a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos munkatársa, a John Henry Newman Intézet kutatója