Menu

„A globalizáció sem nem jó, sem nem rossz eleve. Azzá lesz, amivé az emberek teszik.” –fogalmaz II. János Pál pápa. Nem áldozatainak, de szereplőinek kell lennünk, az értelem világosságával előre haladva, a szeretet és az igazság által vezérelve.

A kötet a John Henry Newman Intézet GAZDASÁG – ETIKA – GLOBALIZÁCIÓ című interdiszciplináris konferencia előadásainak magyar-angol nyelvű szerkesztett változata.

A kötet a képre kattintva díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából:


book


 

A magyar közgazdaságtani fősodor immár fél évszázada kerüli az európai akadémiai közgazdaságtan szerves részét képező gazdaságetikai szempontrendszer érvényesítését, aminek vélhető fő oka a tárgykör matematikai modellezésének lehetetlensége. A főáramlatú közgazdaságtan azonban nem veszi tekintetbe hazánkban, hogy a közgazdaságtannak a matematikai, illetve statisztikai eszközrendszerrel nem mérhető termelési erőforrásokat éppúgy kutatnia kell a holisztikus ismeretalkotás jegyében, mint a precízen modellezhetőeket.

A konferenciánk célja a statisztikailag mérhetetlen, mégis legfontosabb gazdasági erőforrás: a társadalmi etikai- és normarendszer 21. századi globális helyzetének feltárása volt gazdasági szempontrendszerek mentén. E munkánkat – a kötet megjelentetésével együtt – a Magyar Nemzeti Bank felsőoktatási alapítványa és Sümeg Város Önkormányzata támogatta. A konferencia 2015. október elsején és másodikán zajlott le a budapesti Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Newman Intézetében, valamint intézményünk székhelyén, Sümegen.

⇒  Filmes összefoglaló

⇒  Barsi Balázs előadása

⇒  Gabriele Kuby előadása

Kötetünkben az előadások a konferencia sorrendje szerint olvashatóak:

Matus János MTA, professor emeritus

P. Benvin Sebastian Madassery SVD, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatósága

Fülep Dániel tudományos munkatárs, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, John Henry Newman Intézet

Hollós János főiskolai oktató, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsebők Csaba PhD, docens – Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, John Henry Newman Intézet

Lakó Sándor PhD, tudományos munkatárs, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, John Henry Newman Intézet

Bod Péter Ákos MTA, tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Gabriele Kuby író, szociológus

P. Barsi Balázs OFM, ferences teológus és hitszónok

Kertész-Bakos Ferenc kutatóprofesszor, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, John Henry Newman Intézet

Az előadásokból:

„A globalizáció az államok kapcsolataiban növekvő intenzitást, az érintkezések felületeinek kiterjedését és ezzel párhuzamosan a kölcsönös függőség erősödését jelenti.”

„A Lélek azt mondja Európának, hogy „kelj fel és járj”, vagy éppen, ahogy Nikodémusnak mondja Jézus: „újra kell születned.” Nem csak vízből, hanem Szentlélekből.”

„Az igazságban való szilárd meggyőződés, a jóakarat és lelkiismereti tisztaság nélkül nem lehet toleranciát gyakorolni. A hiteles tolerancia megőrzi a bátorságot a hamissággal szemben való ellentmondáshoz, a másik javát kereső szeretetteljes testvéri intelemhez, a jóra való buzdításhoz, és a hitre való neveléshez.”

„Egy új nemzettudat kialakítására van esélye a magyarságnak. Ennek alapja lehet, hogy minden jel szerint a magyarság az emberiség egyik forráskultúrájának örököse.”

„Az újabb és újabb geopolitikai kihívások nyomán a nemzeti eszmék mellett a nemzetállami törekvések ismét egyre népszerűbbek.”

„A gazdasági rendszer ismétlődő válságai szintén a modernitás túlhaladott voltának érzését erősítik a népesség jelentős részében.”

„Kifulladóban van az a gazdaság- és társadalomfejlődési modell, amely a viszonylag olcsó,  de aránylag jól képzett munkát társította a külföldtől adókedvezményekkel és egyéb ösztönzőkkel idecsábított tőkéhez.”

„A gender mainstreaming a hatalmi elitek felülről szervezett forradalma, amelyet Az ENSZ és az EU kultúrforradalmi célkitűzései támogatnak, melynek célja egy teljes „antropológiai forradalom”. Az egzisztenciális támadással a keresztény ember csak akkor tud szembeszállni, ha valóban a keresztény hite szerint él.”

„A Kinyilatkoztatás lényege: Isten feltárja benső életét; hogy ő nem valami hanem Valaki (személy), önmagáról tudó szabad személy! Az emberi identitásban rétegek vannak. A legmélyebb, a végső identitás-réteg az, hogy személy (valaki és nem valami csupán), a személyes Istenre képes személy. A következő identitás-réteg, hogy férfi vagy nő. A következő identitás-réteg, hogy ennek az apának és ennek az anyának a gyermeke, tehát családba tartozik: családi identitás. A következő identitás-réteg, hogy ebben a rokonságba, törzsbe – nemzetségekbe tartozik: vagyis ennek a nemzetnek a tagja nem a másiké.”

„A posztmodern ember a tevékenysége társadalmi identitását a jogalanyiságára redukálta. Ettől a ponttól kezdve az ember a jogi eljárások bizonyosságában hisz, ez lesz az etikája az etika helyett. A politikai korrektség immár etikai korrektség is, tehát az etikai alapvetésből levezetett további etikák (immár jogok) megkérdőjelezhetetlenek. Ezen a fő csapásirányon halad pedig a tradicionális társadalom, a család és a vallás, ezen belül is célzottan a kereszténység, a keresztény Európa végső lebontása.”