Menu

A boldogabb családokért és ifjúságért címmel rendezett konferenciát a Professzorok Batthyány Köre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Barankovics Alapítvány támogatásával 2016. december 7-én a PPKE Jog- és Államtudományi Karán. A Newman Központot Fülep Dániel “A keresztény házasság megtámadása” című előadásával képviselte.


1 másolata


 


A konferencia programja:

 • Megnyitó: Náray-Szabó Gábor
 • Botos Katalin: A család válságának okai közgazdász szemmel
 • Benda József: Transzgenerációs örökségünk, avagy a demográfiai válság szocializációs háttere
 • Farkas Péter: A boldogabb családokért és ifjúságért
 • Muzslai Gábor és Muzslainé Nagy Etelka: A szabad szex okai és következményei, és a szexuális tisztaság hatásai
 • Krúdy Tamás: Erkölcsi kérdés, avagy civilizációk felemelkedése és bukása
 • Tomka Ferenc: Hazánkat és Európát a jó családok menthetik meg
 • Balásházy Imre: A családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető okai
 • Papp Miklós: Különböző értékrendszerekkel nem lehet egy irányba haladni
 • Botos Máté: Családfelfogások változása
 • Komlósi Piroska: A családok és kapcsolatok széteséséről
 • Fülep Dániel: A keresztény házasság megtámadása
 • Bodó Márton: A családi életre nevelés oktatási aspektusai
 • Engler Ágnes: A családi támogatás szerepe a szakmai életútban
 • Johann Reichert: Demográfiai helyzetünk: válság vagy csőd?
 • Téglásy Imre: Vázlatvonalak a magyarság termékenységtudatának történetéhez
 • Major Gyöngyi: Demográfiai válság a társadalmi értéktudat, a családi boldogság és a női méltóságából eredő erkölcsiség viszonyrendszerében
 • Zárszó: Lovas Rezső

Fülep Dániel előadásának kivonata

A keresztény házasság megtámadása (absztrakt)

A házasság egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szellemi-testi köteléke és a szövetsége a legbensőségesebb, osztatlan és felbonthatatlan (kizárólagos és sírig tartó) életközösségre, amely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. A házasságot Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A katolikus keresztény házasságeszmény és intézmény a modern szekuláris társadalomban támadások kereszttüzébe került. A Nyugat kulturális forradalma (Kuby 2015; Peeters 2015a; Peeters 2015b) a nemiséget és a szexualitást minden isteni és emberi norma alól kivonni törekszik. Ennek megvalósítását ténylegesen és hathatósan a katolikus Egyház hite, tanítása és praxisa akadályozza. Ezért a szentségi házasságtan és az azt védő keretek célzott elhárítása zajlik mind az általános vélekedés, mind a jogi környezet, mind pedig a közerkölcsök tekintetében. Ez a romboló és megrontó tevékenység nem néhány elvakult szegény ördög hóbortja, hanem a politikai, gazdasági és tömegkommunikációs hatalmi tényezők szervezett, összehangolt csapatmunkája.

Ma az ENSZ és az EU legfelsőbb szintjein fogalmaznak rendeleteket, amelyek szerint immár kirekesztő dolog a családról beszélni. A nemekről való beszéd új módját vezetik be oly módon, hogy megtiltják, hogy a nemek egymást kiegészítő voltáról beszéljünk. Az új jelszó a „nemek közti egyenlőség”. Az erre vonatkozó irányelveket mindig összekapcsolják a fogamzásgátlás nagyobb hozzáférhetőségének és az „abortuszhoz való jognak” a követelésével. A női egyenjogúság eszméje feminizmussal van átitatva, amelyben a házasság és az anyaság a nők jogainak akadályaként jelenik meg. A „nemek közti egyenlőség” irányelvei végképp elmélyítették a házasság és a család modern kori válságát.

A szexuális forradalom eszmevilága, és benne a gender ideológia ellentmond a teremtett világ rendjének, az isteni és a természetes erkölcsi törvénynek, a természettörvénynek és az értelem követelményeinek. Az ember természetéről hazugságokat tanít, hamis antropológiára és kibicsaklott erkölcstanra épül. Terjedése nem spontán, hanem vezérelt folyamat, amelyben politikai, társadalmi, gazdasági szereplők nemzetközi szintű egyetértésben és együttműködésben dolgoznak. Az ideológia végső célja a nemi identitás, a házasság, a család természetes és természetfeletti alapjainak a felszámolása, ezáltal az emberi minőség teljes lebontása, önazonosságának megsemmisítése, hogy az egyes ember elszigetelődött, védtelen és irányítható legyen. Ez a forradalom egy formálódó totaliarista világhatalmi rendszer uralmát szolgálja az emberek fölött.

Az emberiség életérdeke, hogy a katolikus Egyház a hit és a tanítás teljes meggyőző erejével, hitvalló bátorsággal lépjen fel, „…az igazság hirdetésében kitartva, az Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében.” (2Kor 6,7)

 

Irodalom

Kuby, G., 2015. A nemek forradalma. In: Gazdaság – Etika – Globalizáció konf. kiadvány, Newman Központ, Sümeg.

Peeters, M. A., 2015a. A nemek forradalma. Newman Központ, Sümeg.

Peeters, M. A., 2015b. A Nyugat kulturális forradalmának globalizációja. Newman Központ, Sümeg.