Menu

KÖZLEMÉNY


14


Az index.hu honlapon 2016. április 28-án 01:22-kor megjelent Bizarr diplomagyár épült Sümegen Isten és az MNB támogatásával című cikkével kapcsolatban

 

Az index.hu cikke valótlanul állítja, hogy Sümeg Város Önkormányzata „két épületet adott” (máshol úgy szerepel, hogy a polgármester „rögtön megkínálta őket két szép ingatlannal”) a Newman Központnak. Ezzel szemben a valóság az, hogy a tulajdonos továbbra is az Önkormányzat: ingatlanhasználati szerződés áll fenn a felek között, melynek keretében a Newman Központ használatba vett két használaton kívüli épületet teljes felújítási kötelezettséggel, részletesen meghatározott feltételekkel.

Az index.hu cikke hamis kontextusba helyezi azt a törekvést, hogy a John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ felvételi lehetőséget biztosít az idősebb korosztály számára is, vagyis olyan személyek részére, akik a régi rendszerben érettségiztek, emeltszintű érettségi pontszámmal nem rendelkezhetnek, és ezért a törvényben előírt jelentkezési küszöb eléréséhez kiegészítő pontok szerzésére van szükségük. Annak kifigurázását, hogy a korábban érettségizettek számára is lehetőséget kínálunk a felsőoktatásba való belépéshez, határozottan visszautasítjuk!

Az index.hu „bizarr diplomagyár” kifejezéssel illet minket, azt a látszatot keltve, mintha hamis diplomák kiállítását végeznénk. Ezzel szemben az igazság az, hogy intézményünk folyó év szeptemberében kezdi meg oktatási tevékenységét, és leghamarabb is csak évekkel később fogja érvényes diplomához segíteni első végzős évfolyamának hallgatóit. A törvénytelenség látszatának sejtetése egy még el sem kezdett oktatási tevékenységről súlyos becsületsértés és komoly gazdasági károkozásra alkalmas hitelrontás, amit határozottan visszautasítunk!

Az index.hu azt írja a Newman Központról, hogy korábban „már több városból elhajtották a szervezőit”, illetve „mielőtt kikötöttek Sümegen, már bepróbálkoztak Vácon, Kaposváron és Pécsett is, de mindenhonnan elhajtották őket, mert nem tűntek elég kompetensnek a városvezetők számára”. Ez a hangnemében és tartalmában egyaránt sértő és becsmérlő kijelentés hitelrontó, a tényeknek nem megfelelő, több szempontból is hamis állítás, amit határozottan visszautasítunk!

Kollégánk, Kertész-Bakos Ferenc „önjelölt lovagprofesszor”-ként való gúnyolása becsületsértő, alkalmas a hitelrontásra, és személyiségi jogi sérelmeket okoz, amit határozottan visszautasítunk!

Az index.hu azt állítja, hogy Tolnai Jánosné Szatmári Katalin „diplomája arról a kamuegyetemről származik, amelynek Kertész-Bakos a dékánja.” Ezzel szemben az igazság az, hogy Kertész-Bakos Ferenc a New York és Florida államban működő Pro Deo State University-nek nem dékánja, hanem a 2012-ben létrehozott magyarországi tudományos alapítvány kurátora. Ez az alapítvány a hatályos magyar jogszabályok alapján van bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék AM-3516 nyilvántartási számon, felnőttképzési intézményi nyilvántartása 00668-2012, ennek alapján nem mondható „kamuegyetemnek”. Nevezett hölgy a Pro Deo State University magisztrátusa által adományozott tiszteletbeli címet valóban birtokolta, melyet az egyetem meg is erősített kormányzati kérdésre, de ez 2004. évi címadományozás volt, vagyis 8 évvel korábbi, mint ahogyan Kertész-Bakos Ferenc az egyetem magyarországi alapítványának kuratóriumi tagja lett. Kertész-Bakos Ferenc kollégánkat bármilyen terhelő összefüggésbe hozni a nevezett hölggyel kapcsolatos vitában félrevezető és hamis.

Az index.hu azt a látszatot próbálja kelteni, hogy kollégánk, Kertész-Bakos Ferenc okmányai hamis intézményekből származnak, mert bár nyilvánosan is be lettek mutatva, de úgy érvel, hogy „ez persze még nem jelenti azt, hogy bármi jelentőségük lenne, vagy valódi oktatás folyna az intézményben, ami kiállította”. Ez súlyos becsületsértés, szándékos hitelrontás, személyiségi jogi sérelmeket okoz, és rontja intézményünk jó hírnevét is, amit határozottan visszautasítunk!

A Newman Központnak semmilyen köze nincsen a cikk által említett és sötét színben feltüntetett tengerentúli egyetemi szervezethez. Az index.hu ilyen irányú hangulatkeltését visszautasítjuk!

A cikk egy Magyarországon is bejegyzett lovagrendet becsmérel azzal a céllal, hogy azt megszégyenítő összefüggésbe hozhassa a Newman Központtal. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.510/2014.7. számú jogerős ítélete szerint az emlegetett lovagrend magyarországi bejegyzése jogszerű, nem működik törvénytelenül, működése nem ütközik jogszabályba, a „máltai lovag” elnevezéssel nem él vissza, és nem valósít meg visszaélést a „máltai lovag” tevékenysége. A Newman Központnak továbbá semmilyen köze nincsen ehhez a szervezethez.

Az index.hu Kertész-Bakos Ferenc kollégánk végzettségére és tudományos fokozatára vonatkozólag a magyarországi akkreditáció hiányát fogyatékosságként állítja be, mintha az kizáró ok lenne a felsőoktatásban való oktatói tevékenységre, vagy mintha azok érvénytelenek lennének, csak mert azokat külföldi egyetemi tanulmányokat követően szerzett meg. Ezzel szemben az igazság az, hogy az elismerés és a honosítás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) alapján nem szükségszerű minden esetben, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben is az áll, hogy csak ha jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ, akkor kell alatta honosított vagy elismert” tudományos fokozatot érteni. Ha tehát a beosztásra vonatkozó jogszabály azt nem kívánja meg, a honosítás nem szükséges. Kollégánknak nincsen olyan beosztása, amely bármelyik doktorátusának a honosítását megkívánná.

Az index.hu cikkében az intézményünk által képviselt értékrend megjelenítésén akképpen gúnyolódik, hogy az „egy plusz ideológia lórúgás” (sic!), amit sértőnek tekintünk és visszautasítunk.

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ a katolikus keresztény világnézet alapján fogalmazza meg identitását és alakítja ki tevékenységi körét. Jogunk van ahhoz, hogy hitünket és meggyőződésünket megvalljuk, annak megfelelően gondolkozzunk és cselekedjünk. A meggyőződésünkön való gúnyolódást, ami a cikkben többször is visszatér, határozottan visszautasítjuk.

Az index.hu számára a katolikus világnézetünk és a fogyasztói társadalommal kapcsolatos kritikánk okán „elég meglepő”, hogy intézményünkben szeptembertől gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing szakok indulnak. Ezzel szemben mi hangsúlyozzuk, hogy a közgazdaságtannak helye van felsőoktatási intézményben, mert tudomány, amelynek a hit által megvilágított, az ember és a társadalom valódi javát szolgáló művelése szükséges. Meggyőződésünk, hogy a hit és az értelem elválaszthatatlanok egymástól.

Az index megkérdőjelezi, hogy a Newman Központ anyagi háttere magánszemélyek adományaiból tevődik össze, valamint szóvá teszi, hogy – az adományozók személyiségi jogainak védelme érdekében – nem dobjuk oda a nevüket a politikai bulvársajtónak, amire támaszkodva azt a hamis látszatot igyekszik kelteni, hogy intézményünk jogosulatlanul szerzett közpénzből áll fel. Ennek a sejtetésnek az igazolására semmilyen adatot nem képes közölni. A cikk megfogalmazása mégis alkalmas arra, hogy becsületünkben ilyen módon is kárt okozzon. A tényekkel ellenkező, az adományozást minden bizonyíték nélkül meghazudtolni igyekvő, visszaélést sejtető kijelentéseket határozottan visszautasítjuk!

Az index.hu több projektünkről is úgy fogalmaz, hogy megkérdőjelezi annak megvalósultságát („állítólag”), és mindenféle bizonyítás nélkül „túlárazottságról” és „kifejezetten gyanús” kivitelezésről beszél. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz benyújtott pályázataink megfeleltek mind a pályázati kiírásnak, mind a támogatási szerződésnek, a lezárult programok elszámolása kifogástalan. Ennek megkérdőjelezését a cikk meg sem kísérli, érdemi kifogást nem tud megfogalmazni, így csupán nemtetszésének, tájékozatlanságának és rosszhiszeműségének ad hangot.

A cikk a „Gazdaság – Etika – Globalizáció” című kétnapos interdiszciplináris konferenciánk tartalmát lekezelően becsmérli, amit az előadók – és különösen a nemzetközi hírű főelőadónk – nevében is visszautasítunk!

Az index.hu hamis, becsületsértő, hitelrontó, kimutathatóan üzleti károkozásra is alkalmas állításai miatt a hatályos jogszabályok szerinti peres eljárást kezdeményezünk. A cikk által okozott károkkal kapcsolatos kártérítési igényünkkel jogfenntartással élünk.

Budapest, 2016. április 28.

Fülep Dániel

igazgató