Menu

KÖZLEMÉNY


14


A 444.hu 2016. április 27-én megjelent 27 milliót kapott a fundamentalista kamuegyetem-lovag az MNB alapítványaitól című cikkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy nem kívánok sajtószélhámosságokra reagálni


A cikk hivatkozásként az azonos politikai érdekkörben mozgó Magyar Narancs 4 hónappal korábbi cikkét alkalmazza. Ezek a publikációk számos valótlan tényállítást tartalmaznak, valós tényeket viszont összefüggéseikből kiragadva, manipulatív szövegkörnyezetbe helyeznek. A cikkek megjelentetésükkel több súlyos személyiségi jogsérelmet okoznak, amellett a sümegi felsőoktatási képzési központtal szemben méltatlan helyzetet teremtenek. Mindennek szemmel látható célja a képzések és a képzésekben résztvevő oktatók hiteltelenítése és ellehetetlenítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank felsőoktatási támogatási tevékenységének nevetségessé tétele. Meggyőződésem, hogy a cikkek színvonalára nekem nem kell lealacsonyodnom még cáfolattal sem, de a 444.hu cikkét más internetes portálok is átvették és átvehetik, ezért néhány tényt felsorolok:

Jó kapcsolatom és egy másik lovagrendi tagságom ellenére nem vagyok és nem voltam a cikkben állovagrendnek nevezett lovagrend tagja, így ez az állítás hazugság. Bár személyemet nem érinti, de felhívom a figyelmet példaként a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.510/2014.7. számú jogerős ítéletére, melyben – helyben hagyva a korábbi elsőfokú ítéletet – kijelenti, hogy az említett, Magyarországon is bejegyzett lovagrend magyarországi bejegyzése jogszerű, nem működik törvénytelenül, működése nem ütközik jogszabályba, a „máltai lovag” elnevezéssel nem él vissza, és nem valósít meg visszaélést a „máltai lovag” tevékenysége. Bár személyemet szintén nem érinti, de e tárgykörben felhívom példaként még a figyelmet a Fővárosi Bíróság egy korábbi, 22.P.22.793/2010/3. számon kihirdetett ítéletére is, melyben helyreigazításra kötelez egy szerkesztőséget, amelyik szintén állovagrendi minősítést használt az említett szervezettel szemben.

A fiktív vagy hamis okmányok sejtetésével kapcsolatos cikkrészleteknél, bár személyemet ez sem érinti, felhívom a figyelmet példaként egy, a Tolna Megyei Bíróság 2.Bf.197/2009/3. számon, másodfokú eljárásban hozott végzésére, miszerint az említett szervezetnek arra feljogosított szerve által, ügykörében megfelelően eljárva kibocsátott alakszerű okmány nem fiktív és nem hamis.

Felhívom a figyelmet, hogy a New York és Florida államban működő Pro Deo State University 2012-ben tudományos alapítványt hozott létre Magyarországon, bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék AM-3516 nyilvántartási számon, felnőttképzési intézményi nyilvántartása: 00668-2012. Az alapítvány létrejötte óta kurátorként működöm a szervezetben, azaz 2012 óta. A cikkben hivatkozott esemény, miszerint lemondott Tolnai Jánosné Szatmári Katalin, mert kiderült, hogy erről az egyetemről származó kamudiplomára kapott állami kinevezést, hazugság. Nevezett hölgy azért mondott le tisztségéről, mert kiderült, hogy a hivatalos életrajzában feltüntetett magyarországi magyar egyetemtől származtatott diplomája a valóságban nem létezett. Nevezett hölgy a Pro Deo State University magisztrátusa által adományozott tiszteletbeli címet valóban birtokolta, melyet az egyetem meg is erősített kormányzati kérdésre, de ez 2004. évi címadományozás volt, vagyis 8 évvel korábbi, mint ahogy én az egyetem magyarországi alapítványának kuratóriumi tagja lettem. Ennek a címadományozásnak a negatív következményeit – ha vannak ilyenek egyáltalán – az én terhemre róni félrevezető és hamis.

Felhívom a figyelmet, hogy személyi adataimat sajátomként kezelem, állampolgári jogon azok nyilvánosságáról magam rendelkezem, s kinyilvánítom, hogy a politikai bulvársajtó számára továbbra sem kívánom nyilvánossá tenni. Végzettségeim, diplomáim és tudományos fokozataim az arra illetékes fórumokon találhatók meg.

Budapest, 2016. április 27.

Kertész-Bakos Ferenc

szenátusi tag


KÖZLEMÉNY

A 444.hu internetes honlapon 2016. 04. 27-én megjelent 27 milliót kapott a fundamentalista kamuegyetem-lovag az MNB alapítványaitól című cikkére reagálva

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ a katolikus keresztény világnézet alapján fogalmazza meg identitását és alakítja ki tevékenységi körét. Jogunk van ahhoz, hogy hitünket és meggyőződésünket megvalljuk, annak megfelelően gondolkozzunk és cselekedjünk. Jogunk van ahhoz is, hogy a gender ideológiával ne értsünk egyet. A meggyőződésünkön való gúnyolódást határozottan visszautasítjuk.

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ, mint önálló jogi személy, 2016. január 20-án nyilvántartásba vételi határozatot és működési engedélyt kapott az Oktatási Hivataltól. Intézményünk „kamuegyetem”-ként való emlegetése szándékos hitelrontás, amit visszautasítunk.

A Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz benyújtott pályázataink megfeleltek mind a pályázati kiírásnak, mind a támogatási szerződésnek, a lezárult programok elszámolása kifogástalan. Ennek megkérdőjelezését a cikk meg sem kísérli, érdemi kifogást nem tud megfogalmazni, így csupán nemtetszésének, tájékozatlanságának és rosszhiszeműségének ad hangot. A 444.hu hangulatkeltését határozottan visszautasítjuk.

Kollégánk, Kertész-Bakos Ferenc az intézmény társadalmi szenátusának elnöki tisztségét tölti be. A személyével kapcsolatban korábban megjelent egyes cikkek, melyekre a 444.hu forrásként hivatkozik, személyiségi jogi sérelmeket okoznak, a rágalmakra mint hamis és becsületsértésre alkalmas állításokra vonatkozóan, önálló közleményt adott ki.

A Newman Központnak semmilyen köze nincsen a 444.hu-ban sorolt különféle szervezetekhez.

Gabriele Kuby és Marguerite A. Peeters két nemzetközileg ismert, nagy tekintélyű szerző.

Budapest, 2016. április 27.

Fülep Dániel

igazgató