Menu

Rovatunkban a John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központtal kapcsolatos MTI híreket és kapcsolódó tudósításokat gyűjtjük időrendben

km 

Kedden megnyílik a sümegi közösségi főiskola közpolitikai akadémiája (2016. április)

A sümegi közösségi főiskola a Közép- és Nyugat-Dunántúl egyik szellemi központjává kíván válni. A cél elérése érdekében nyitja meg közpolitikai akadémiáját, amely feladatának tekinti, hogy párbeszédre hívja a térség politikai vezetőit és mértékadó értelmiségi elitjét aktuális, de stratégiai jelentőségű közpolitikai témákról. Az akadémia első rendezvényére 2016. április 5-én a  sümegi közösségi főiskola könyvtárépületében kerül sor. Az akadémia mottója szerint „Ha él napjainkban legalább 1100 olyan magyar identitású közéleti személyiség a német és orosz érdekszféra közé szorult Kárpát-medence bármely pontján vagy a nagyvilág akármelyik szegletében, aki az 1100 éves, jogfolytonos keresztény és európai identitású államiságunkat, valamint történeti alkotmányunkat egyedülálló értéknek vallja, akkor nemzetünk a 21. században reálisan számíthat gazdasági, társadalmi és kulturális sikerre”. A nyitó eseményen köszöntőt mond Végh László, Sümeg város polgármestere. Az első  konzultáció központi témája a népességfogyás lesz, amely a család válságával együtt bátran nevezhető a XXI. századi magyar nemzetstratégia egyik legfontosabb kérdésének. A munkadélutánon két vitaindító hangzik el.  Dr. Benda József arról beszél, „Hogyan állítsuk meg a népességfogyást?”, míg Kükedi Zsolt: „Hitből közösség, közösségből kultúra, kultúrából gazdaság” címmel tart előadást. Az ezt követő vita és konzultáció lehetőséget ad a problémafelvetés mellett cselekvési tervek megvitatására, térségi akciók közös kidolgozására. A népesség megtartása, a demográfiai folyamatok kedvezőbb irányba fordítása és a közösségteremtés közös gondja és feladata a térség politikai és gazdasági és politikai döntéshozóinak. Ezért jelezték többen, hogy nyitottak a sümegi közösségi főiskola új kezdeményezésére. Sümeg város önkormányzata tavaly nyáron határozott arról, hogy főiskolai képzéseket telepít a városba, csatlakozva a felsőoktatási kormányzat „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című munkaprogramjához. A John Henry Newmanről, a híres angol bíborosról   elnevezett közösségi felsőoktatási képzési központ idén január 20-án nyerte el működési engedélyét. A három fenntartó, Sümeg Város Önkormányzata alapítóként, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerként, a John Henry Newman Oktatási Központ Kft. pedig üzemeltetőként. A következő tanév első félévétől a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerségével gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing szakos levelező képzések indulnak a Balaton-felvidéki kisvárosban.

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/43006/kedden_megnyilik_a_sumegi_kozossegi_foiskola_kozpolitikai_akademiaja


Kiemelkedő sikerrel zárult az első felsőoktatási nyílt nap Sümegen (2016. március)

Március 5-én és 6-án nagy érdeklődés mellett megtartotta első nyílt napját a híres angol bíborosról, John Henry Newmanről elnevezett közösségi felsőoktatási képzési központ a Balaton-felvidéki kisvárosban. A sümegi nyílt napokon Dr. Athanasius Schneider, a Dominus est és a Corpus Christi című könyvek világhírű szerzője, római katolikus főpásztor tartott előadásokat, és mutatott be ünnepi szentmisét, A püspök megáldotta a nyílt napok keretében elhelyezett John Henry Newman és Assisi Szent Ferenc köztéri szobrokat. Sümeg város önkormányzata tavaly nyáron határozott arról, hogy főiskolai képzéseket telepít a városba, csatlakozva a felsőoktatási kormányzat „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című munkaprogramjához. A központ idén január 20-án nyerte el működési engedélyét. Sümeg város polgármestere, Végh László elmondta: „Minket is meglepett a főiskolai nyílt napokra érkező látogatók nagy száma. Nagy örömömre szolgál, hogy a felsőoktatási központ indulása ilyen csattanós választ adott a kétkedőknek, bizonyítva, hogy a sümegi felsőoktatásnak igenis van jövője. A város továbbra is mindent megtesz a program sikere érdekében.” A sümegi felsőoktatási képzési központ első lépésben a budapesti Wekerle Sándor Üzleti Főiskola közgazdász alapszakjait telepítette a térségbe, a nagyfokú érdeklődés azonban – értékelésük szerint – nem a képzési profilnak, hanem a nyíltan hirdetett konzervatív nevelési elvek ígéretének tudható be. „Feladatunk olyan interdiszciplináris képzés biztosítása a hallgatók számára, amelyben megjelennek a képzési és kimeneti követelményekben nem szereplő, az adott tananyagot tovább mélyítő, a társadalmi kohéziót középpontba helyező témakörök” – deklarálja a közösségi főiskola küldetésnyilatkozata. A képzések szervezői megalapozott és jól működő kapcsolatokkal rendelkeznek a nemzetközi tudományos világban, így nagyhírű vendégprofesszorok segíti a munkát. A társadalmi szenátusban helyet kapott – többek között – Michael Nobel, amerikai orvosprofesszor is. Az alapítók reményei szerint a felsőoktatási képzési központ karakteres arculata a hallgatókat és az előadókat egyaránt Sümegre vonzza.

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/42949/kiemelkedo_sikerrel_zarult_az_elso_felsooktatasi_nyilt_nap_sumegen

http://www.magyarkurir.hu/hirek/magyarorszagon-jart-athanasius-schneider-kazahsztani-segedpuspok

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/03/bishop-athanasius-schneider-in-hungary.html#more


Szeptemberben indul a felsőfokú képzés Sümegen (2016. január)

Az Oktatási Hivatal január 20-án kelt határozatával nyilvántartásba vette a sümegi felsőoktatási képzési központot és egyúttal kiadta a szervezet működési engedélyét. A hivatal határozatát szerdán kapták kézhez az érintettek. A hivatal teljes egészében helyt adott a létesítési kérelemnek, így a jogerős döntés szerint a következő tanév első félévétől a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerségével gazdálkodás és menedzsment, illetve kereskedelem és marketing szakos levelező képzések indulnak a Balaton-felvidéki kisvárosban. A felvehető maximális hallgatói létszám 120. A sümegi közösségi főiskola hivatalos neve: John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ lesz. Az új intézmény igazgatója Fülep Dániel elmondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy az Oktatási Hivatal minden szempontból kiemelkedően felkészültnek ítélte kérelmünket. A képzési központ profilja szervesen illeszkedik a térség gazdasági életébe, sőt az a célunk, hogy dinamizáló tényezőként működjünk. A közösségi főiskola modell lényege, minél több szakmai partner bevonása, ettől lesz “közösségi”. Már fel is vettük a kapcsolatot jó néhány környékbeli nagy munkaadóval. Végh László, Sümeg város polgármestere elmondta: A turizmusra épül a város gazdaságfejlesztési stratégiája, ez az iparág pedig speciálisan képzett, magasan kvalifikált munkaerőt igényel. Ennek az igénynek a kielégítésében játszhat kulcsszerepet az új intézmény, amelynek örömmel bocsátottunk rendelkezésére reprezentatív sümegi ingatlanokat. Kertész-Bakos Ferenc, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola főigazgatója hozzátette: Igazi elégtétel számunkra, hogy a kormányzati szervek visszaigazolták azt a munkát, amit az utóbbi hónapokban fektettünk a projektbe és szeptembertől elindul a sümegi felsőfokú képzés. A három fenntartó, Sümeg Város Önkormányzata alapítóként, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola szakmai partnerként, a John Henry Newman Oktatási Központ Kft. pedig üzemeltetőként a továbbiakban is mindent megtesz a képzési program sikeréért. Szeretettel várjuk az első sümegi hallgatókat!

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/42872/szeptemberben_indul_a_felsofoku_kepzes_sumegen

http://sumeg.hu/

https://veol.hu/sumeg/indulhat-a-kozossegi-foiskola-1750127

http://friss-hirek.hu/friss-hirek/szeptemberben-indul-a-felsofoku-kepzes-sumegen

http://www.edupress.hu/index.php/felsooktatas/196-tobb-szaknal-is-valtoztak-a-ponthatarok

http://magyarforum.hu/cikk/1778/Kozossegi-foiskola-indul-Sumegen/